Become a Netizen Journalist

עדכון פרופיל

הוספת מדיה
Select media fileאל תחפשו את הטפל
הרב יעקב פרידמן שליח חב"ד ורב הקהילה הישראלית במוסקבה מציע לקראת חג השבועות לעסוק בעיקר
קיבוץ, אמנות וסקרנות
שיחה בין האמנית מירים גורן אשכול ומשה פרלמן על קיבוץ. אמנות וסקרנות לקראת האירוע אזור סקרנות בסדנאות האמנים בקיבוץ עין כרמל שבת ה26-5-18 בין השעות 11.00-15.000 חג שבועות שמח לחברי קיבוץ עין כרמל ולכל חברי בסדנאות
צוות קורן למען מרותקי הבית
מנכ״ל הסתדרות הגמלאים אפרים קורן 19%מהקשישים הסעודיים מרותקים לביתם בעיקר אנשים חסרי אמצעים המתגוררים בקומות עליונות והמדינה לא נותנת להם פתרונות.
שומרים על דיירי הדיור המוגן
עמיקם שפירא מציג את תביעת הסתדרות הגמלאים להגן בחוק על 12 מיליארד ש״ח פקדונות בדיור מוגן
נקמת דם
העדות הקדומה ביותר לנקמת דם בעת העתיקה נחשפה במערה בהרי ירושלים. כך טוען מחקר משותף לרשות העתיקות, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת תל אביב. המחקר מוצג בקונגרס הארכיאולוגי ה-44 שיתקיים באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, בשיתוף רשות העתיקות והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה. צילום: רשות העתיקות
צוערים לשרות המדינה
הגר לב סטודנטית בפרקטיקום של החוג למדע המדינה במכללה האקדמית עמק יזרעאל על המסלו המיוחד להכשרת צוערות וצוערים לשרות המדינה בכלל ומשטרת ישראל בפרט.
סקרנות של נייר
שיחה בין האמן משה פרלמן לרותי שניצר מפסלת בנייר לקראת האירוע אזור סקרנות בסדנאות האמנים בקיבוץ עין כרמל. שבת ה 26-5-18 בין השעות 11.00-15.00. כולם מוזמנים
חג שבועות
הרב יעקב גלויברמן עורך ומגיש את פרשת השבוע של חג שבועות ושואל מדוע ניתנה התורה במדבר?
Buy Clip
Use

Report Clip