Become a Netizen Journalist

עדכון פרופיל

הוספת מדיה
Select media fileמטמורפוזות
ד"ר אביבית אגם דאלי חוקרת תרבות ומדיה על מטמורפוזות
איש באמונתו
מיכאל מירו בביקור קצר בשכונה חרדית במרכז ירושלים קצת לפני שבת
קצת לפני שבת
מיכאל מירו מתעד את הדקות האחרונות לפני שבת בשוק מחנה יהודה
איך יהודי מתחבר לאלוקים
הפינה השבועית של הרב יעקב פרידמן שליח חב"ד ורב הקהילה הישראלית במוסקבה
פרשת נשא
הרב יעקב גלויברמן עורך את פרשת השבוע פרשת השבוע ומברר מה עושים כשנכנסת רוח שטות?
המדיה החדשה והקהילה הפלשתינית בבריטניה
מיכאל מירו משוחח עם ד"ר אמירה הלפרין-זמרן ממכון טרומן באוניברסיטה העברית על "The use of new media by the Palstinian diaspora in united Kingdom", ספרה החדש שעוסק בנושא הקהילה הפלסטינית בבריטניה. אמירה, מחקר איכותני שבו יש הצגה של התפישות והנושאים המרכזיים המעסיקים את החברה הפלסטינית בעזה, בגדה המערבית, בישראל ובתפוצות.
עבר זמנו של חוק השקעות הון
מיכאל מירו מראיין את ד"ר מיכאל שראל ראש התחום הכלכלי בפורום קהלת בעקבות ניתוח משותף עם ד"ר אורי כץ של חוק השקעות עידוד הון וצרכי במשק הישראלי
על טיבה של הביקורת
סטודנטים בפרקטיקום של החוג למדע המדינה במכללה האקדמית עמק יזרעאל על עבודת הביקורת ברשויות המקומיות
Buy Clip
Use

Report Clip