Become a Netizen Journalist

עדכון פרופיל

הוספת מדיה
Select media fileבהעלותך
הרב יעקב גלויברמן על פרשת השבוע -בהעלותך- בני ישראל כמו המנורה בבית המקדש
תופעת הגילנות
עמיקם שפירא מראיין את מנכ״ל הסתדרות הגמלאים אפרים קורן על תופעת הגילנות, אפליה על רקע גיל.
יום הסטודנט חזר
עדי ברונר סטודנט בפרקטיקום של החוג למדע המדינה במכללה האקדמית עמק יזרעאל מסביר את המהלכים לקיום יום הסטודנט
נשים מובילות שינוי
מפגש נשים מובילות שינוי במאהל של תנועת נשים עושות שלום מול הכנסת בקריאה להשגת פתרון מדיני שיסיים את הסכסוך עם הפלסטינים תוך עירוב נשים בתהליכי משא ומתן.
דרך השלום
ניבה ראם מתנועת הפריפריות באה היום למאהל נשים עושות שלום מול הכנסת כדי להזדהות עם הרעיון לשתף נשים גם במהלכים המדיניים
פתרון לכאבי פנטום
מיכאל מירו משוחח עם הסטודנט תומר הקמתי שהוא וחבריו ללימודים יגאל יצחקוב, אלירן כסיף, שחר שושני ודור כנפו הציעו פתרון טכנולוגי מקורי במהלך ההאקתון שנערך לא מכבר באוניברסיטת אריאל שבשומרון
יש לעמוד ביעדי האיסוף
השר להגנת הסביבה זאב אלקין אומר שלא יאשר הטלת פיקדון על בקבוקים גדולים שכן הנטל יהיה על האזרחים, עם זאת המשרד נחוש לקיים את הוראות החוק המחייב עמידה ביעדי האיסוף.
אחריות יצרן
מיכאל מירו משוחח עם נעה שפיצר מזרחי האחראית ל תחום אחריות יצרן במשרד להגנת הסביבה על המחוייבות של היצרנים לטפל במוצרים שהם מספקים לשוק עם תום השימוש בהם.
Buy Clip
Use

Report Clip