Become a Netizen Journalist

עדכון פרופיל

הוספת מדיה
Select media fileעץ הסקרנות
האמן משה פרלמן על "עץ הסקרנות", עם דורון פדות שעובד וחי את העץ כדרך חיים . שיחה בין שני שכנים בסדנאות האמנים" בקיבוץ עין כרמל"
אזור הסקרנות בעין כרמל
קיר סקרנות שיחה בין האמנים איתן כהן ומשה פרלמן לקראת האירוע אזור סקרנות בסדנאות האמנים בקיבוץ עין כרמל בתאריך 26-5-18 בין השעות 11.00 - 1500 כולם מוזמנים
מחיר הבנזין עולה
מיכאל מירו משוחח עם ד"ר עמית מור בעקבות הנתונים שמפרסם היום חן בר יוסף ראש מנהל הדלק במשרד האנרגיה שמסביר שהעליה הפעם מתונה בשל השינויים במרווח השיווק
הדפס של סקרנות
האמן משה פרלמן משוחח עם מירים שלו אמנית הדפס לקראת האירוע "אזור הסקרנות" שיערך בסדנאות האמנים בקיבוץ עין כרמל ב 26.5.2018
המדינה מחויבת לחלשים
מיכאל מירו משוחח עם הפרופ' מומי דהן מבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית על שבעים שנות כלכלה, על ההשגים ועל הצורך לפעול לשיפור איכות החיים של החלשים בחברה
אזרחים למען אוויר נקי
מיכאל מירו משוחח עם יניב בלייכר מעמותת אזרחים למען אוויר נקי על מפגעי השריפות בדרום ומזרח השרון ועל המגעים עם נציגי המשרד להגנת הסביבה, לדבריו יש התקדמות והאכיפה תתוגבר.
מתגברים התפלת מים
מיכאל מירו משוחח עם ד"ר עמיר גבעתי מנהל תחום מים עיליים בשרות ההידרולוגי של רשות המים על מצב משק המים, בעקבות הבצורת המתמשכת, הפתרון בטווח הקצר עוד שני מתקני התפלה ותוכנית להעברת מים מותפלים מים תיכון לצפון הארץ.
בית היתומים הסורי
מיכאל מירו משוחח עם איציק שווייקי מנהל מחוז ירושלים במועצה לשימור אתרי מורשת על בית היתומים במתחם שנלר, שנמצא בהליך שימור ויהפוך להיות מוזיאון.
Buy Clip
Use

Report Clip