Become a Netizen Journalist

עדכון פרופיל

הוספת מדיה
Select media fileבג"צ מחזיר את וועדת הכספים אל המסלול
מיכאל מירו משוחח עם עורך הדין אפי מיכאלי בעקבות הכרעת בג"ץ שהגישה ח"כ סתיו שפיר, בסוגיית ההעברות התקציביות באמצעות וועדת הכספים
חרדים וביטוחי בריאות
מיכאל מירו משוחח עם ד"ר ניצה קלינר קסיר עמיתה בכירה במכון החרדי למחקרי מדיניות בעקבות המחקר החדש שהתפרסם
מתחדשים בתשלום על חניה
מיכאל מירו נתקל בשלט המבשר על חדשנות בפתרונות חניה בירושלים ותוהה האם אכן באה הישועה בתחום הסבוך הזה
שומרים על הניקיון בחופים
מיכאל מירו משוחח עם אמיר חן מרשות הטבע והגנים על האתגרים בשמירת הניקיון בחופים
דיור למשתכן יקר ומועיל מעט
מיכאל מירו משוחח עם ד"ר מיכאל שראל ראש פורום קהלת לענייני כלכלה על הצורך בחשיבה מערכתית בפתרון בעיית הדיור
לצאת מהדיכאון
מיכאל מירו משוחח עם פרופ' סוזי קגן על הדרכים לריפוי מחלת הדיכאון שהיא מהנפוצות במחלות בעולם המערבי (צילום: יעל אפשטיין)
בית מלאכה נדיר מתקופת בית שני
ד"ר יונתן אדלר, מרצה בכיר באוניברסיטת אריאל ומנהל החפירה מטעם רשות העתיקות מתאר את המחצבה לייצור כלי אבן ששימשו יהודים בתקופת בית שני שנחשפה בכפר ריינה בגליל (צילום: שמואל מגל)
בדרך אל הים
מיכאל מירו בשמורת הטבע חוף פלמחים עם אמיר חן, נעמה בעקבות צבי הים שנמצאים בסכנת הכחדה
Buy Clip
Use

Report Clip