SignIn
About Us
אל תפגעו במקצוע - מורה דרך
מיכאל מירו משוחח עם בני כפיר יושב ראש אגודת מורי הדרך בעקבות תזכיר החוק שמגיש שר התיירות ועל פיו יש פתח למורים לא מוסמכים להדריך תיירים